Scout BSA Troops

Thiếu Đoàn Nam Trần Hưng Đạo – (Troop 1794B)

Thiếu Đoàn Nữ – (Troop 1794G)

Dành cho các em trai gái từ 11 tuổi (và đã học xong lớp 5) cho đến 18 tuổi.  Chương trình sinh hoạt dựa theo Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) nhằm mục giúp thanh thiếu niên rèn luyện tính khí và sức khỏe để trở thành người công dân tốt.

The program achieves the BSA’s objectives of developing character, citizenship, and personal fitness. It is for a boys and girls who 11 years old, or one who has completed the fifth grade or earned the Arrow of Light Award and is at least 10 years old, but is not yet 18 years old.

Troop meets weekly on Friday evenings from Sept to June.

Troop – Sept 2020

Troop – June 2020

Troop – May 2020

Troop – April 2020

Troop – March 2020

Troop – Feb 2020

Troop – Jan 2020

Troop – Dec 2019

Troop – Nov 2019

Troop – Oct 2019

Troop – Sep 2019

Troop – May 2019

Troop – Apr 2019

Troop – Mar 2019

Troop – Feb 2019

Troop – Jan 2019

Troop – Dec 2018

Troop – Nov 2018

Troop – Oct 2018

Troop – Sept 2018

Troop – Jun 2018

Troop – May 2018

Troop – April 2018

Troop – Mar 2018

Troop – Feb 2018

Troop – June 2013

Troop-May 2013

Troop-March 2013

Troop-Feb 2013